Gymbaby

CVIČÍME V SENCI A V GALANTE

Radosť z pohybu

Milé, pestré, pohybové aktivity pre detičky od 3 mesiacov sprevádzané hudobnými, tanečnými prvkami.

Prínos

Cvičenie ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba.

Sociálny kontakt

V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe.

Vývoj dieťaťa

Cieľom našich hodín je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov, aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

Lekcie

Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a upokojujúce časti s motivačnými

GYMBABY

Cena kurzu

Gymbaby - Radosť z pohybu

Ospravedlnenú lekciu možno nahradiť
v rámci trvania kurzu alebo preniesť
do nového (uhradeného) kurzu.

65 Eur /8 týždňov

Skušobná hodina – 10 €

OPATROVANIE DETIČIEK

Miniškôlka GymBaby

Prechádzky, tvorenie, pohybové aktivity
Zabezpečíme pitný režim, stravu
Veková hranica neobmedzená

Cena: 5 € / hodina

Denne od 8:00 do 16:00 (plus podľa potreby)

NAŠE DETIČKY

Galéria

Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu
Gymbaby - Radosť z pohybu

Prihláška na Gymbaby

  Meno a priezvisko rodiča (povinné)*

  Email (povinné)*

  Mobil (povinné)*

  Mám záujem o kurz v meste (povinné)*

  Meno dieťaťa (povinné)*

  Dátum narodenia (povinné)*

  Preferovaný čas plávania, iné informácie (nepovinné)

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov